Ιατρείο Πόνου & Βελονισμού

Το Ιατρείο Πόνου

Ο πόνος διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες, τον οξύ και χρόνιο πόνο. Χαρακτηρίζουμε χρόνιο κάθε πόνο που διαρκεί περισσότερο από 2-6 μήνες. Ο χρόνιος πόνος διακρίνεται σε καλοήθη και κακοήθη.

Ο οξύς και ο χρόνιος πόνος διαφέρουν ως προς της αιτιολογία, την παθοφυσιολογία, τη διάγνωση και τη θεραπεία τους.
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεραπειών για τον έλεγχο του πόνου. Ορισμένες έχουν αποτελέσματα σε κάποιους ασθενείς ενώ σε άλλους όχι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πόνος αποτελεί προσωπικό βίωμα.

Η διαχείριση του πόνου είναι πολυδύναμη, απαιτεί την εξειδικευμένη γνώση ιατρών εκπαιδευμένων στο αντικείμενο και είναι εξατομικευμένη, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς.

Ο πόνος, αποτελεί ένα πολύπλοκο βιο-ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Η διαχείριση του είναι πολυδύναμη, απαιτεί την εξειδικευμένη γνώση ιατρών εκπαιδευμένων στο αντικείμενο της αλγολογίας και εξατομικευμένη, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς.

Στόχος του ιατρείου μας είναι όχι μόνο η αντιμετώπιση του πόνου αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο πόνος είναι «Μια δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται, ή μοιάζει με αυτήν που σχετίζεται με πραγματική ή πιθανή βλάβη των ιστών». (αναθεωρημένος ορισμός του πόνου από την IASP International Association for the Study of Pain)

Ο Ιατρικός Βελονισμός

Τι είναι ο βελονισμός;

Ο βελονισμός αποτελεί ιατρική θεραπευτική μέθοδο κατά την οποία εισάγουμε ειδικές βελόνες σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος (acu-points) με σκοπό τη θεραπεία συμπτωμάτων /νόσων, την πρόληψή τους και τη διατήρηση της υγείας.

Είναι μία από τις αρχαιότερες θεραπευτικές τεχνικές που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Κίνα και βασίζεται αφενός στους κανόνες της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής και αφετέρου στις αρχές της σύγχρονης νευροφυσιολογίας

Στην Κίνα βασίστηκε στην παρατήρηση της ενέργειας του σώματός μας, που ονομάστηκε Qi(τσι), και στηρίχθηκε στην θεωρία ροής της. Το Qi λέγεται ότι ρέει μέσα από ενεργειακά μονοπάτια του σώματος μας, γνωστά ως μεσημβρινοί, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων διασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία της ενέργειας αυτής σε όλον τον οργανισμό. Η παραδοσιακή κινεζική ιατρική υποστηρίζει ότι η ασθένεια οφείλεται σε ένα μπλοκάρισμα της ενέργειας, αποτέλεσμα της δράση εξωτερικών παθογόνων παραγόντων ή εσωτερικών διαταραχών. Ο βελονισμός είναι θεραπεία ¨ενεργειακής εξισορρόπησης¨. Η ισορροπημένη ροή ενέργειας είναι απαραίτητη για την υγεία και την ευεξία.

O Βελονισμός είναι μια περιφερική́ ιστική διέγερση που μεταδίδεται στο ΚΝΣ και περιγράφεται με την νευροφυσιολογία. Ο βελονισμός ως μέθοδος περιφερικής αισθητικής διέγερσης (νευροδιέγερσης), προκαλεί αλλαγές που αφορούν στην αισθητικότητα, την διεγερσιμότητα , την λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, τα επίπεδα ορμονών και την ανοσολογική απάντηση, με θεραπευτικό στόχο τις αλλαγές σε επίπεδο εγκεφαλικών πυρήνων , νευρικών αξόνων και λειτουργικών νευρωνικών δικτύων.

Που εφαρμόζεται ο ιατρικός βελονισμός;

Ο Ιατρικός Βελονισμός εφαρμόζεται ενταγμένος στην ιατρική πράξη, αποκλειστικά από ιατρούς, μετά από την εξειδίκευσή τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

  • Η εφαρμογή του υπάγεται στην ιατρική δεοντολογία και στις σύγχρονες αρχές της ιατρικής επιστήμης και της νευροφυσιολογίας.
  • Η εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού πρέπει να ακολουθεί τις αρχές ασφάλειας καθώς και των επιστημονικών δεδομένων της σύγχρονης ιατρικής.

Οι ιατροί αποφασίζουν σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία με γνώμονα το σεβασμό και το όφελος του ασθενούς. Ο βελονισμός μπορεί να εφαρμοστεί ως κύρια θεραπεία επιλογής ή συνδυαστικά́ με τη λοιπή ιατρική θεραπεία. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση, που στοχεύει στον άνθρωπο ως σύνολο και όχι μόνο στο σύμπτωμα. Τα αποτελέσματά του είναι αθροιστικά και έχουν μακροπρόθεσμη δράση.

Αντίθετα με άλλες εναλλακτικές θεραπείες, ο βελονισμός δεν έρχεται σε αντίθεση με την “δυτική” ιατρική. Συμπληρώνει και συνδυάζεται με την κλασική ιατρική θεραπευτική. Αποτελεί τη μόνη συμπληρωματική μέθοδο, η οποία έχει ενταχθεί ευρέως σε αρκετά σύγχρονα δημόσια συστήματα υγείας.

Κατά την θεραπεία με βελονισμό δεν απαιτείται διακοπή οποιασδήποτε φαρμακευτικής ή άλλης μορφής θεραπείας.

Ο Βελονισμός έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα. Στερείται παρενεργειών και είναι εντελώς ακίνδυνος όταν εφαρμόζεται από σωστά εκπαιδευμένους ιατρούς που τηρούν αυστηρά τους κανόνες εφαρμογής του.

Εφαρμογές του βελονισμού

Ο βελονισμός εφαρμόζεται για την καταπολέμηση του άγχους, για την υπογονιμότητα, στην προσπάθεια για την διακοπή του καπνίσματος, για αδυνάτισμα, ορμονικές διαταραχές κ.α.

Σήμερα είναι περίπου 300 οι παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τον βελονισμό.

Ενδείξεις του Βελονισμού

Η Ελληνική Πολιτεία με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “…δέχεται τον Βελονισμό ως μία μέθοδο θεραπείας η οποία εφαρμόζεται μόνο από ιατρούς…” (Αρ. Πρωτ. Υ7/οικ./4270/25-6-96), και συμπληρώνει ότι “…η εφαρμογή του Βελονισμού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ιατρούς που διαθέτουν εμπειρία και έχουν εκπαιδευθεί στην Βελονοθεραπεία…” (574/Α4/1191/21-2-1980).

Ιατρείο Πόνου & Βελονισμού - Σχετικές Υπηρεσίες