Ηλεκτροβελονισμός

Κατά τον ηλεκτροβελονισμό εφαρμόζεται κατάλληλο και ασφαλές διαμορφωμένο ηλεκτρικό ρεύμα, από ειδικές συσκευές, πάνω σε συγκεκριμένες βελόνες, με σκοπό την ενίσχυση της δράσης τους. Αυτό οδηγεί σε διέγερση της έκκρισης ενδορφινών από το σώμα όπως επίσης και νευροδιαβιβαστών που συμβάλλουν στην ελάττωση του πόνου.

Στον ηλεκτροβελονισμό χρησιμοποιούνται δύο βελόνες ταυτόχρονα ώστε οι ηλεκτρικές ώσεις (διέγερση) να μπορούν να περάσουν από τη μία βελόνα στην άλλη, δημιουργώντας ένα κλειστό κύκλωμα ενέργειας. Πολλά ζεύγη βελονών μπορούν να διεγερθούν ταυτόχρονα, συνήθως για περίπου 20 με 30 λεπτά κάθε φορά.

Η συσκευή του ηλεκτροβελονισμού ρυθμίζεται ώστε να παράγει την ενδεδειγμένη συχνότητα και ένταση ηλεκτρικής διέγερσης. H κατάλληλη συχνότητα και ένταση επιλέγεται ανάλογα με την πάθηση αλλά και με την υποκείμενη κατάσταση του εκάστοτε ασθενούς.

Σχολιάστε